Kancelaria notarialna we Wrocławiu – czynności i usługi notarialne | Śródmieście
Danuta Fesz-Grubiak - Notariusz
ul. E. Gepperta 2/6, 50-076 Wrocław
tel/fax 71 321 93 31, 71 758 48 85
tel. kom. 604 24 88 55
mail: biuro@notariusz-wroclaw.eu
NIP: 894-187-54-04

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku Nr 189, poz. 1158 – z późniejszymi zmianami) notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne,
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządza poświadczenia,
  • doręcza oświadczenia,
  • spisuje protokoły,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Ponadto notariusz udziela bezpłatnej informacji prawnej w zakresie dokonywanych przez siebie czynności. 

Realizacja: abryser.pl - strony internetowe