Kancelaria notarialna we Wrocławiu – sporządzanie aktów notarialnych
Danuta Fesz-Grubiak - Notariusz
ul. E. Gepperta 2/6, 50-076 Wrocław
tel/fax 71 321 93 31, 71 758 48 85
tel. kom. 604 24 88 55
mail: biuro@notariusz-wroclaw.eu
NIP: 894-187-54-04

Kancelaria Notarialna
Danuta Fesz-Grubiak


Notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego.

W ramach swojej działalności kancelaria oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając tym samym stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Realizacja: abryser.pl - strony internetowe